Navneændring | Mou sogn
Ansøgning indsendes elektronisk til bopælssognet på www.borger.dk under "Familie og Børn" - "Navneændring".
En navneændring koster kr. 505,00.
Skal ægtefæller/samlevende/umyndige børn have navneændring samtidig, betales kun ét gebyr, hvis der er navnefællesskab. Spørgsmål om gebyr kan rettes til præstesekretæren. Gebyret betales enten med dankort eller pr. girokort (følg vejledning via www.borger.dk). Hvis der betales med girokort SKAL kvitteringen afleveres/sendes til præstesekretæren på Dokkedalvej 8 i Mou.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til præstesekretær Pia Hovaldt på mail phkr@km.dk