Salmemaraton | Mou sogn
Salmemaraton i Dokkedal Kirke den 28. januar 2014.
I forbindelse med Aalborg Østre Provsti's Salmemaraton 2013-2016 er der mulighed for at lægge stemmer til samtlige salmebogens 791 salmer. En række af provstiet's sogne samarbejder om dette projekt, og vi er med i Mou Sogn. Først med Dokkedal Kirke og igen den 25. marts 2014 i Mou Kirke.
Kirkesanger Hanne Møller og Organist Ole Sloth medvirkede.
For mere information om datoer og kirker kan findes på www.salmemaraton.dk