Renovering og Maja Lisa Engelhardt | Mou sogn

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Renovering og Maja Lisa Engelhardt

Billeder er på vej...
Gud så, at lyset var godt, og Gud adskilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset for dag, og mørket kaldte Han nat. Det blev aften, og det blev morgen, én dag.”
Således hviler på gulvet foran alteret et motiv, som fortæller om skabelsens begyndelse, her er mennesket endnu ikke tilstede og her er ordet endnu ikke fremkommet, men alt er i sin vorden.
Ved nadvermåltidet har kristendommen taget et så afgørende skridt frem mod mennesket og dets frelse, som indstiftelsesordene i tavlen så betydningsfuldt taler om. Det Gamle Testamentes lys og mørke og fjernhed afløses af Det Nye Testamentes budskab, som nadverhandlingen – gentaget hver søndag – er så levende et tegn på. Omkring alteret og nadverhandlingen forenes på den måde de to væsentlige begyndelser, jorden og himmelens skabelse i 1. Mosebog og ordets skabelse i Det Nye Testamente, ordet som bærer testamentets budskab.
De varme farver i altertæppet er en forlængelse af altertavlens farver og står i en klanglig forbindelse med mit øvrige valg af lyse gyldne farver i kirkerummet.
Maja Lisa Engelhardt
I efteråret 2010 bragte Aalborg Stiftsavis en artikel af Birgitte Bech. Med Birgitte Bech´s tilladelse bringes her de første afsnit af artiklen.
ÅND OG LYS OVER LILLE VILDMOSE
Maja Lisa Engelhardt har skabt et altertæppe til Mou kirke med motivet ”Skabelsen før ordet”.
Inspiration fra mosen. Billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt er naturens fortrolige. Hun giver sig tid til sansningen af landskabets lys, farver og atmosfære, til hun har grebet det. Således har hun også ladet sig inspirere af egnen omkring Mou, der har Lille Vildmose som nabo. Hun har inddraget den sorte og brune jord, den gule okker og de røde jernforbindelser, tørv og mudderhuller i en abstrakt kunstnerisk fortolkning.
Landskabet ligger der med sin sansbare stoflighed, men det peger også ud over sig selv. Naturen og dens farverige skønhed er anledning til undren: Tænk at naturen findes, at livet er opstået – måske engang i et mudderhul - tænk at naturen er kommet til bevidsthed, at den ikke bare er blind, men
INDVENDIG ISTANDSÆTTELSE 2008
Den indvendige istandsættelse er omfattende og består i hovedtræk af følgende: Vægge og hvælv er nykalket. Da der var omfattende sænkninger i det gamle sort/hvide skakternede flisegulv, blev hele flisegulvet fjernet og erstattet af nye sorte og hvide fliser. Trægulvene under stolestader og omkring alteret blev fornyet. Stolestaderne i kirkeskibet blev udtaget og ombygget med afkortning af længden, 5 cm i hver side. Afkortningen har forøget bredden af midtergangen i kirkeskibet med 20 cm. Samtidig blev sædebredden forøget og bænkene forsynet med nye hynder.
Den tidligere retvinklede alterskranke blev nedtaget og erstattet af et halvcirkelslag i en let stålkonstruktion med gribeliste af træ, desuden nyt knæfald med nyt betræk.
Der blev installeret nyt varmeanlæg med opvarmning under bænkene.
 Tårnrummet med orglet blev åbnet ind imod kirkerummet ved at fjerne det gamle varmeanlæg og et rækværk og erstatte begge dele med trappetrin i hele buens bredde.
Hele istandsættelsen incl. rådgivning/bistand fra Nationalmuseet samt udsmykning beløb sig til godt 3,5 mill. kr.
Arkitekt: Plateau Arkitekter v/arkitekt m.a.a. Søren Nørgaard, Randers.
UDSMYKNING
I efteråret 2005 henvendte menighedsrådet sig til kunstneren Maja Lisa Engelhardt, som ikke mindst er kendt fra kirkeudsmykninger i mange egne af landet: Skelund kirke her i Himmerland; og i tilfældig rækkefølge Grinderslev og Holsted kirker, Kullerup og Hylleholt samt kirken i Frederiks, Gjellerup ved Herning og Lodberg kirke i Thy. I 2011 er det blevet til i alt 20 kirkeudsmykninger (MOD LYSET Maja Lisa Engelhardt: Tyve kirkeudsmykninger. Kristeligt Dagblads Forlag 2011).
Til rådets store glæde ville kunstneren aflægge Mou kirke et besøg for at få kendskab til kirken og den forestående opgave – og hilse på rådet som en mulig kommende samarbejdspartner. I nov. 2005 fandt besøget sted med det resultat, at Maja Lisa Engelhardt sagde ja til opgaven – en stor glæde for menighedsrådet.
Ved en række inspirerende møder arbejdede kunstner, arkitekt og råd sig frem mod et resultat. På et møde i Mou den 8. maj 2006 fremlagde kunstneren sit forslag til nyt altertæppe, ny inddækning af alterbordet, farvesætning af trælofter, inventar m.v. samt i samarbejde med arkitekten forslag til ny alterskranke. Ingen i rådet vil nogensinde glemme den glæde og fortryllelse, kunstneren og mennesket Maja Lisa Engelhardt fremkaldte, da hun lagde resultatet af sit arbejde frem.
En kirkeistandsættelse er på det forberedende plan en lang historie. Som naturligt er, skal en række instanser udtale sig og sætte grænser. Det må naturligvis sikres, at et siddende menighedsråd, som målt med kirkebygningens alder, kun er i funktion en kort tid, ikke begår uoprettelige fejl. Alle instanser blev hørt, de fornødne tilladelser givet, og økonomien kom på plads, dels ved Stiftsmidler til istandsættelsen dels ved donation fra Augustinus fonden og Svend Andersen fonden til den kunstneriske udsmykning.
I 2008 blev arbejdet gennemført, incl. altertæppet, som efter kunstnerens anvisninger blev vævet af væverne Frederique Bacceliere og Peter Schønwald, Atelier 3, Paris.
Alterbordets inddækning i marmorstuk er udført af stukkatørerne Brdr. Funder og Schiller.
GENÅBNING AF KIRKEN
Søndag den 11. januar 2009 blev Mou kirke genåbnet og fejret med to gudstjenester. Kirken var fyldt til bristepunktet begge gange, og i øvrigt blev dagen festligholdt med invitation til hele sognet og opdækning i Mou Plejecenters smukke samlingslokaler.
Dagen blev således en glædens dag, festligholdt af menigheden, kunstneren Maja Lisa Engelhardt, arkitekt Søren Nørgård, væverne fra Paris, håndværksmestrene, nabosognenes præster, provst Peter Krogsøe og biskop Søren Lodberg Hvas.
MAJA LISA ENGELHARDT.
Om altertæppet, alterskranken og farvesætningen skriver kunstneren selv således: ”Mine tanker omkring udsmykning og ændring i farvesætning af Mou Kirkerum er følgende”:
Altertavlen fra 1582 er en protestantisk fløjtavle med nadver-instiftelses ord. Den er kraftfuld i sin enkelhed, bogstaverne fremstår grafisk smukt med deres bølgende og varierede størrelser. Derfor er det så vigtigt at alteret forenkles og fremstilles i den gamle teknik, stukmarmor i en varm brunrød tone.
Lige nu fremstår knæfaldet som en grænse, næsten en afskærmning uden imødekommenhed overfor den knælende altergæst. Men med arkitektens nye forenklede knæfald vil det fremstå meget venligere og blive et samlingssted for nadvergæsterne.
Under denne væsentlige kirkelige handling spejler nadver-indstiftelsesordene sig i handlingen og tæppet, som jeg skal udføre foran alterbordet. Det har jeg tænkt udfyldt med et gammeltestamenteligt motiv inspireret af begyndelsen af 1. Mosebog, hvor der står:
”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var øde og tom, og mørket var over afgrunden, medens Guds ånd svævede over vandene.
Da sagde Gud: Lad der blive lys! Og der blev lys.