Interview med Hans Buus | Mou sogn
HANS BUUS – DEN VISIONÆRE ILDSJÆL
Hans kom ind i menighedsrådet for 2 år siden i 2012.
 
Hans, hvad var din motivation til at gå ind i menighedsrådsarbejdet?
Jeg har altid set det som en pligt, at være aktiv i det lokalsamfund jeg bor i, hvad enten det nu er i forældrebestyrelse eller andet. Det er også et stort ønske for mig, at være med til at præge den by jeg bor i. Kirken er et oplagt sted for mig at lægge kræfter, da jeg er et troende menneske og gerne vil hjælpe med at skabe gode rammer for troen i vores sogn.
Hvad betyder det for dig at være kristen?
At være kristen er for mig at være et ordentligt menneske; at være ordentlig over for andre og møde andre med et åbent sind. Og det er ikke altid let; som andre rammes jeg ofte af min egen fordomsfuldhed overfor andre. Ordentlighed er at møde andre mennesker med respekt og åbenhed, men også at turde udfordre de holdninger andre udtrykker, så jeg – og nogle gange de selv - kan blive klogere på, hvad de mener. Jeg har heller ikke noget imod at være som den lille dreng i  historien om »Kejserens nye klæder«, der tør råbe, »Han har jo ikke noget på«….
Hvad tænker du om det kirkelige liv i vores sogn?
Jeg tænker, at det er pudsigt, at så mange der har medlemskab af folkekirken,  bruger det så lidt… Ofte når vi spørger om, hvad det er, der gør det, siger folk, at for dem er det fint, at kirken er der til højtider, men at det kan være lidt kedeligt »til hverdag«... Det må jo være en opgave for præst og menighedsråd, at finde ud af hvad vi kan gøre ved det. Vi har i menighedsrådet talt om, at vi kunne tænke os at  lave en gudstjeneste, hvor en del af arrangementet består i, at der forklares, hvorfor vi har de ritualer, der er i gudstjenesten. Det er vigtigt, at alle føler, det er deres kirke…
Jeg kunne godt tænke mig, at menigheden blev inddraget mere i gudstjenesten, fx at det var en fra menigheden, der læste indgangs og udgangsbøn, og måske også en der læste teksterne fra biblen. »Jo mere menighed jo bedre – og børnene skal også inddrages mere«.
Dette udsagn dukker op flere gange under interviewet – og er tydeligt meget vigtigt for Hans. Det at få menigheden til at være mere aktiv er omdrejningspunktet for Hans; han udtrykker det ved at sige, »det skal være menigheden, der bærer menigheden«.
Visioner
På spørgsmålet om hvilke visioner Hans har for menighedsrådets arbejde, understreger han igen; det er »at skabe« menighed. Kirken skal, ud over det samarbejde vi har omkring »Mou Sognehilsen«, samarbejde mere med de lokale foreninger. Hans ønsker også, at vi inviterer menigheden ind i kirken, han har været primus motor i kirkekaffe og kirkefrokoster, og understreger hvor vigtigt det er, at der bliver nye traditioner.
Af øvrige ønsker for fremtiden ønsker Hans, at vi i menighedsrådet arbejder mere med hjælp til dem, der har det svært i sognet fx via besøgstjeneste.
»Poesibogen«
Ynglingssalme: No 7 i salmebogen; Herre Gud dit dyre navn og ære af Peter Dass.
Ynglingsbibeltekst: Davids salme no 23; Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.
Pia Ryom