Onsdag d. 6. maj 2020, kl. 19:30

Egense Sangkor vil igen i år invitere alle interesserede til forårskoncert i Mou Kirke onsdag den 6. maj kl. 19.30. Koncerten er ved redaktionens slutning endnu ikke helt fastlagt, men vi lover et varieret program med forskellige instrumentale indslag, og slagets gang ledes af Arne Munck Rasmussen, som er kendt i sognets kirker som kirkesanger- og organistafløser.

Koncerten er ganske gratis.

Venlige sangerhilsner fra Egense Sangkor.